Software comptable / Quins beneficis aporta? 
Centralitza l’administració en un únic servidor i és capaç de integrar-se amb altres opcions.
Incorpora un potent entorn d’eines de negoci amb funcionalitats avançades (motor de flux de treball, generació d’informes, alertes, autoritzacions, etc) que li permetran estalviar temps i establir pràctiques de treball coherents.
La flexibilitat i la potència d’Ares instrueixen als usuaris per aconseguir un treball altament productiu des dels inicis.
Permet calcular els costos i els rendiments dels diferents productes, serveis, centres, departaments i línies de negoci que l’interessin en la gestió del seu negoci. Aportant-li la informació suficient per a prendre decisions ben fonamentades.
Aquesta eina es convertirà ràpidament en la solució que el portarà més lluny que qualsevol altra en l’elaboració del pressupost anual, el seu seguiment i la seva revisió periòdica.
Presenta una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de les seves operacions a nivell de grup.
Major control dels fluxos de diners, aconseguint així una eficàcia i una agilitat superiors.
Destaca per la seva senzillesa i facilitat d’ús en la realització d’inventari, comptabilització i anàlisi del conjunt de béns i drets que formen els seus actius amortitzables.
Ares s’adapta a la normativa dels països intracomunitaris.
Permet l’obtenció dels models oficials en suport electrònic.